تعداد بازدید : 1203792
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱/۳۱
تاریخ آخرین پست : ۱۳۹۸/۸/۲۵
کاربران آنلاین : 0
۱۳۹۸/۸/۱۴ ۲۰:۰۲:۱۴
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا چطورین؟

دلم براتون یه ذره شده ❤❤❤❤

آفتاب جون ترکیدم از خنده 😂😂😂😂😂😂حفره های بدن 😂😂😂😂😂 عزیزم ایشالا که زودتر خوب شی ، فشار عصبی داری؟

دلی جون تو چطوری عشقم؟ من کونم خوب شده الان درگیر عفونت شدم 

البته مطمعن نیستم که عفونت باشه چون نه خارش داره نه سوزش 

فقط موقع نزدیگی ترشحات پنیری سفید یه عالمه میاد بیرون که خیلی دردناک میشه، برای همین دارم پماد میزنم

شهین جون فدای سر دوتاتون 

ایشالا هردوتون نه هر سه تا تون سالم باشید

 

نیلو جون خب راس میگفتم دیگه 🙄🙄🙄🙄الان یه نگاه به شیکمت بنداز بعد بیا انکار کن 😂😂😂😂😂😂😂 انقدر رفتی رو شاسی دیگه شوهرت از کمر افتاد 😂😂😂😂😂 الان میگه راحت شدمااااا 😂😂😂😂 اگرچه رفتی از دکتر مجوز شاسی سواری گرفتی بازم داری ازش سواری میگیری 😂😂😂😂

نیلو جون این ماه هم دندونم کار داره

خدا بخاد از ماه بعد شروع میکنم

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۲۰:۰۲:۳۵
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا چطورین؟

دلم براتون یه ذره شده ❤❤❤❤

آفتاب جون ترکیدم از خنده 😂😂😂😂😂😂حفره های بدن 😂😂😂😂😂 عزیزم ایشالا که زودتر خوب شی ، فشار عصبی داری؟

دلی جون تو چطوری عشقم؟ من کونم خوب شده الان درگیر عفونت شدم 

البته مطمعن نیستم که عفونت باشه چون نه خارش داره نه سوزش 

فقط موقع نزدیگی ترشحات پنیری سفید یه عالمه میاد بیرون که خیلی دردناک میشه، برای همین دارم پماد میزنم

شهین جون فدای سر دوتاتون 

ایشالا هردوتون نه هر سه تا تون سالم باشید

 

نیلو جون خب راس میگفتم دیگه 🙄🙄🙄🙄الان یه نگاه به شیکمت بنداز بعد بیا انکار کن 😂😂😂😂😂😂😂 انقدر رفتی رو شاسی دیگه شوهرت از کمر افتاد 😂😂😂😂😂 الان میگه راحت شدمااااا 😂😂😂😂 اگرچه رفتی از دکتر مجوز شاسی سواری گرفتی بازم داری ازش سواری میگیری 😂😂😂😂

نیلو جون این ماه هم دندونم کار داره

خدا بخاد از ماه بعد شروع میکنم

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۲۰:۰۲:۵۸
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا چطورین؟

دلم براتون یه ذره شده ❤❤❤❤

آفتاب جون ترکیدم از خنده 😂😂😂😂😂😂حفره های بدن 😂😂😂😂😂 عزیزم ایشالا که زودتر خوب شی ، فشار عصبی داری؟

دلی جون تو چطوری عشقم؟ من کونم خوب شده الان درگیر عفونت شدم 

البته مطمعن نیستم که عفونت باشه چون نه خارش داره نه سوزش 

فقط موقع نزدیگی ترشحات پنیری سفید یه عالمه میاد بیرون که خیلی دردناک میشه، برای همین دارم پماد میزنم

شهین جون فدای سر دوتاتون 

ایشالا هردوتون نه هر سه تا تون سالم باشید

 

نیلو جون خب راس میگفتم دیگه 🙄🙄🙄🙄الان یه نگاه به شیکمت بنداز بعد بیا انکار کن 😂😂😂😂😂😂😂 انقدر رفتی رو شاسی دیگه شوهرت از کمر افتاد 😂😂😂😂😂 الان میگه راحت شدمااااا 😂😂😂😂 اگرچه رفتی از دکتر مجوز شاسی سواری گرفتی بازم داری ازش سواری میگیری 😂😂😂😂

نیلو جون این ماه هم دندونم کار داره

خدا بخاد از ماه بعد شروع میکنم

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۲۰:۰۳:۱۹
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا چطورین؟

دلم براتون یه ذره شده ❤❤❤❤

آفتاب جون ترکیدم از خنده 😂😂😂😂😂😂حفره های بدن 😂😂😂😂😂 عزیزم ایشالا که زودتر خوب شی ، فشار عصبی داری؟

دلی جون تو چطوری عشقم؟ من کونم خوب شده الان درگیر عفونت شدم 

البته مطمعن نیستم که عفونت باشه چون نه خارش داره نه سوزش 

فقط موقع نزدیگی ترشحات پنیری سفید یه عالمه میاد بیرون که خیلی دردناک میشه، برای همین دارم پماد میزنم

شهین جون فدای سر دوتاتون 

ایشالا هردوتون نه هر سه تا تون سالم باشید

 

نیلو جون خب راس میگفتم دیگه 🙄🙄🙄🙄الان یه نگاه به شیکمت بنداز بعد بیا انکار کن 😂😂😂😂😂😂😂 انقدر رفتی رو شاسی دیگه شوهرت از کمر افتاد 😂😂😂😂😂 الان میگه راحت شدمااااا 😂😂😂😂 اگرچه رفتی از دکتر مجوز شاسی سواری گرفتی بازم داری ازش سواری میگیری 😂😂😂😂

نیلو جون این ماه هم دندونم کار داره

خدا بخاد از ماه بعد شروع میکنم

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۲۰:۰۳:۴۲
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا چطورین؟

دلم براتون یه ذره شده ❤❤❤❤

آفتاب جون ترکیدم از خنده 😂😂😂😂😂😂حفره های بدن 😂😂😂😂😂 عزیزم ایشالا که زودتر خوب شی ، فشار عصبی داری؟

دلی جون تو چطوری عشقم؟ من کونم خوب شده الان درگیر عفونت شدم 

البته مطمعن نیستم که عفونت باشه چون نه خارش داره نه سوزش 

فقط موقع نزدیگی ترشحات پنیری سفید یه عالمه میاد بیرون که خیلی دردناک میشه، برای همین دارم پماد میزنم

شهین جون فدای سر دوتاتون 

ایشالا هردوتون نه هر سه تا تون سالم باشید

 

نیلو جون خب راس میگفتم دیگه 🙄🙄🙄🙄الان یه نگاه به شیکمت بنداز بعد بیا انکار کن 😂😂😂😂😂😂😂 انقدر رفتی رو شاسی دیگه شوهرت از کمر افتاد 😂😂😂😂😂 الان میگه راحت شدمااااا 😂😂😂😂 اگرچه رفتی از دکتر مجوز شاسی سواری گرفتی بازم داری ازش سواری میگیری 😂😂😂😂

نیلو جون این ماه هم دندونم کار داره

خدا بخاد از ماه بعد شروع میکنم

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۲۰:۰۴:۰۶
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا چطورین؟

دلم براتون یه ذره شده ❤❤❤❤

آفتاب جون ترکیدم از خنده 😂😂😂😂😂😂حفره های بدن 😂😂😂😂😂 عزیزم ایشالا که زودتر خوب شی ، فشار عصبی داری؟

دلی جون تو چطوری عشقم؟ من کونم خوب شده الان درگیر عفونت شدم 

البته مطمعن نیستم که عفونت باشه چون نه خارش داره نه سوزش 

فقط موقع نزدیگی ترشحات پنیری سفید یه عالمه میاد بیرون که خیلی دردناک میشه، برای همین دارم پماد میزنم

شهین جون فدای سر دوتاتون 

ایشالا هردوتون نه هر سه تا تون سالم باشید

 

نیلو جون خب راس میگفتم دیگه 🙄🙄🙄🙄الان یه نگاه به شیکمت بنداز بعد بیا انکار کن 😂😂😂😂😂😂😂 انقدر رفتی رو شاسی دیگه شوهرت از کمر افتاد 😂😂😂😂😂 الان میگه راحت شدمااااا 😂😂😂😂 اگرچه رفتی از دکتر مجوز شاسی سواری گرفتی بازم داری ازش سواری میگیری 😂😂😂😂

نیلو جون این ماه هم دندونم کار داره

خدا بخاد از ماه بعد شروع میکنم

۱۳۹۸/۸/۱۶ ۰۸:۴۷:۰۱
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلام خوشگلا

صبحتون بخیر

چطورین؟

کجایید؟ دلم براتون تنگ شده 🤗🤗🤗🤗🤗

۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۱:۳۴:۱۷
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۵۹:۲۲
(ویرایش)

سلام خوبین ؟

سعیده خوبی؟

بقیه کجان غیبت دارن همگی چرا؟

من جواب مامانم اومد دکتر گفته خوبه ولی من هنوز نگرانم !!!!!!!!

۱۳۹۸/۸/۱۹ ۰۸:۲۳:۴۰
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۰۸:۴۴:۰۰
(ویرایش)

سلاااااام خوشگلا

صبح بخیر 

چطورین؟

کجایین شماها؟ جنبه چند روز تعطیلی رو ندارین ؟ اینقدر شاسی سواری کردین که یا شاسی رو به اف دادین یا خودتونو که نیستین 😂😂😂😂😂😂

سحر جون خوبی عزیزم؟ 

سحر جون بقیه دارن شاسی سواری میکنن 😂😂😂😂😂

احتمالا چیز توی میزشون گیر کرده 😂😂😂😂😂

 خب خداروشکر که جواب آزمایشا خوبه🤗🤗 عزیزم تو چرا نگرانی؟

الکی به خودت استرس نده و انرژی منفی نده 

امیدت به خدا باشه و بازم تحت کنترل باشه که یه وقت خدای نکرده عود نکنه

میخای بازم آزمایش رو تکرار کن یا به یه دکتر دیگه هم نشون بده

 

مامانا کجان؟ بیایید دلم برای نی نی هام تنگ شده😍😍😍😍😍

بیایید از حس و حالتون بگید 

۱۳۹۸/۸/۱۹ ۰۸:۵۲:۴۴
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۵ ۱۱:۵۸:۵۹
(ویرایش)

سلام خوشگلا صبحتون بخیر ....خوبین؟؟

سحر جون خداروهزار مرتبه شکر که جواب ازمایش مادرت خوبه پس دیگه نگرانی اسیب بیخود به خودت و تضعیف روحیه مامانته.

۱۳۹۸/۸/۱۹ ۱۱:۱۹:۲۸
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۵ ۱۲:۱۰:۰۲
(ویرایش)

سلاااااااااااااااام صبح همگی بخیر

خوبین ؟

دلارا خانوم جدیدا خیلی کم پیدا شدیاااااا چیکار میکنی ؟ از کچل هم خیلی وقته برامون تعریف نکردی

حالش خوبه ؟ یا زدی ترکوندیش بنده خدا رو oopsanim2-25r30wi

والا سعیده جون تو فقط تو فکر شاسی هستی ما زندگی عادی داریم اونم در کنار زندگیمون هست blinkanim2-25r30wiخدایی غیر از شاسی سواری چیز دیگه ای میگی نه والاglass

 

شهین چطوری ؟ فندق خوبه ؟ بعد غربالگری چه مرحله ای هست ؟ ازمایش قند که سه بار ازمایش میدن کی هست ؟

۱۳۹۸/۸/۲۰ ۱۲:۳۲:۵۰
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۵ ۱۲:۱۰:۰۲
(ویرایش)

منم خوبم خدا رو شکر
نه تهوع ندارم حالم خوبه خدا رو شکر
فقط لرز زیاد دارم و تخمدونام خیلی تیر میکشه
هفته دیگه به امید خدا برم سونو برای شنیدن صدای قلبش anim2-40

میخوام به دکتر بگم ببینم کتاب معرفی میکنه بهم یا میگه دکتر تغذیه برم

تو چیکار کردی ؟ کتاب خریدی ؟

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۰۸:۵۹:۰۴
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۵ ۱۱:۵۸:۵۹
(ویرایش)

سلاااااااااااااااااام چطوووورین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نیلو من هستم که دلبر...شماها کم میااین منم تک و تنها نمیام زیاد جن میزنه اینجا ادمو از تنهاییanim2-25r30wianim2-25r30wi

کنجد خاله خوبه؟؟؟کی باید بری برا قلب کوچولوش؟؟؟

شهین خوبم عزیزم تو خوبی؟؟تربچه هنوز تکون نخورد؟؟

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۲:۱۱:۴۸
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۵ ۱۱:۵۸:۵۹
(ویرایش)

هستیم عزیزم.....

زیر چیز شتری شوهر روزامونومیگذرونیمanim2-25r30wianim2-25r30wi

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۴:۰۲:۳۷
آخرین حضور: ۱۳۹۸/۸/۲۵ ۱۲:۱۰:۰۲
(ویرایش)

دلارا جون هفته دیگه میرم anim2-40

شهین حتما میاد مادر و خواهرسم ذوق دارن میگن ما هم میایم ولی من روم نمیشه چیزیم نمیشه گفت ناراحت میشن anim2-65d6a5d6s

من سرکار میام وقت ندارم چند تا کتاب بخونم یکی باید بگیرم تموم بشه برم سراغ بعدی ولی طول میکشه

من حسم نسبت به قبل تغییری نکرده همسر خان هم خدا رو شکر داره رعایت میکنه کمش کرده هفته ای ده روز یه بارش کرده من کلی ذوق کردم anim2-4d564ad6

برای شرکت در گفتگو باید وارد سایت شوید.×

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال

آبان 1398
چ پ ج ش ی د س
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930