چاپ این صفحه

تربیت دوگانه

تعداد بازدید : 63
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۹/۳

 

 

 

وقتی کودک مراقبینی بجز والدین دارد تربیت دوگانه اتفاق می افتد

 

به دیگران اجازه ندهید فرزند شما را تربیت کنند.

 

 

زمانیکه زیر فشار دیگران فرزندتان را دعوا می کنید.

به خاطر حرف دیگران نوزادتان را بغل نمی کنید

به خاطر حرف دیگران و با وجود ناراحتی نوزادتان او را به مهمانی ها می برید.

زمانیکه هنوز فرزندتان آماده نیست به خاطر طعنه دیگران سعی می کنید فرزندتان را از پوشک بگیرید,

بازی درمانگر کودک در تهران

در حقیقت شما به دیگران اجازه میدهید فرزند شما را تربیت کنند, از دانش دیگران استقاده کنید اما به دیگران اجازه ندهید فرزندتان را تربیت کنند.

چاپ این صفحه