چاپ این صفحه

کاربرد سنگ بازالت

تعداد بازدید : 248
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۱۵

در دنیای امروزی سنگ بازالت کارایی بسیاری دارد. بیشترین استفاده به عنوان سنگدانه است. بازالت هایی که خرد می شوند برای مقاصد ساختمانی مانند روکش آسفالت، سنگدانه های بتن و مواد فیلتر کننده سنگ استفاده می شوند.

بازالت ، به عنوان سنگدانه برای افزایش مقاومت بتن اضافه می شوند. اسلب های بازالت را می توان به ابعاد برش داد تا به عنوان پوشش کف و روکش استفاده شود.

همچنین از این نوع سنگ توسط مجسمه سازان برای بناهای تاریخی و موارد دیگر استفاده می شود.

چاپ این صفحه