چاپ این صفحه

آیا دختران نسبت به پسران آسیب پذیری بیشتر در برابر علل افسردگی دارند؟

تعداد بازدید : 144
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۲۳

 

وقتی نگاهی به میزان شیوع افسردگی در زنان و مردان می اندازیم، به این نکته می رسیم که افسردگی در زنان و مردان به میزان یکسان وجود دارد. در مورد افسردگی در دختران و پسران نوجوان هم اوضاع به همین صورت است.
یعنی به همان میزان که دختران می توانند به افسردگی مبتلا شوند، پسران هم ممکن است دچار افسردگی شوند اما شاید برخی دلایل منجر به آسیب پذیری بیشتر دختران در برابر استرس شوند:

  • تفاوت های هورمونی 
  • تفاوت های جنسیتی در جامعه
  • تفاوت های جامعه پذیری
  • نقش های اجتماعی
  • سبک های مقابله
  • وقایع شخصی استرس زا
  • تغییرات دوره بلوغ
  • سبک های تفکر مانند نشخوار ذهنی
  • اعتماد به نفس پایین

 

 

مشاوره کودک و نوجوان در تهران

چاپ این صفحه