طرح هر شهر یک ماما

ماما سایت در نظر دارد برای ارائه خدمات بهتر در هر شهر از یک ماما دعوت به همکاری کند. شما هم اگر مامای شهر خود هستید با عضویت در ماما سایت می توانید یک پروفایل کامل از خود را در ماما سایت قرار دهید و در تامین محتوای سایت همکاری کنید. 

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال