تعیین روز تخمک گذاری

معمولا  علائم تخمک گذاری را 5  روز قبل از آن  مشاهده خواهید کرد. تخمک گذاری در خانم ها به طور میانگین 12 الی 14 روز قبل از شروع قاعدگی اتفاق می افتد. با استفاده از ابزار زیر می توانید زمان تخمک گذاری را به صورت آنلاین محاسبه کنید.

سیکل های شما چند روزه است؟
اولین روز آخرین قاعدگی خود را از تقویم انتخاب کرده و مشخص کنید.
 

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال