محاسبه سن بارداری

برای مطالعه چگونگی محاسبه سن بارداری صفحه حساب کردن سن بارداری را مشاهده بفرمایید.

اولین روز آخرین قاعدگی خود را از تقویم انتخاب کرده و مشخص کنید.
 

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال