نمودار رشد دور سر کودک شما

نمودارهای رشد متفاوتی بر حسب اینكه كدام شاخص را انتخاب كنیم وجود دارد. یکی از این نمودارها نمودار رشد دور سر کودک شماست. شاخص رشد دور سر برای سن می‌تواند بازتابی از اندازه مغز و رشد این عضو باشد.

رشد دور سر کودکان- رشد دور سر نوزاد

محاسبه رشد دور سر کودک شما

سن :
جنسیت :
دور سر :
محاسبه
 

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال